Modalità suggerimenti è attiva Disattiva
Per spostarsi rapidamente tra i blocchi

Obbligazioni: PKO Bank Hipoteczny, FRN 28apr2021, PLN (2)
PLPKOHP00025

 • Volume del collocamento
  500.000.000 PLN
 • Importo sul mercato
  500.000.000 PLN
 • Denominazione
  500.000 PLN
 • ISIN
  PLPKOHP00025
 • CFI
  DGVUFB
 • FIGI
  BBG00CNLLH28
 • Ticker
  PKOBHB F 04/28/21 2

Trova qualsiasi dato su qualsiasi obbligazione con un solo clic

Dati completi su oltre 500.000 obbligazioni e azioni da tutto il mondo

Potente vagliatore di obbligazioni

Valutazioni dalle prime 3 agenzie di rating globali, più oltre 70 locali

Oltre 300 fonti di prezzo dal mercato OTC e dalle borse mondiali

Facile da usare e intuitivo su più piattaforme

Ottenere l'accesso

Documentazione

Condizioni Definitive

Avvisi di rilascio e collocamento

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
Scelta della piattaforma di negoziazione
Riferimento ai calcoli
Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
Scarica il grafico nel miglior formato
Imposta i campi della tebella
Trovati:
Mostra tutti i campi
* Dati non accessibili nell'ambito dell'abbonamento prescelto

Informazioni sull'emissione

Profilo
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i ...
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy. Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.
 • Emittente
  Vai alla pagina dell'emittente
  PKO Bank Hipoteczny
 • Nome completo del mutuatario/emittente
  PKO Bank Hipoteczny
 • Settore
  Corporate
 • Settore industriale
  Settore bancario
Importo dell'emissione
 • Volume del collocamento
  500.000.000 PLN
 • Importo sul mercato
  500.000.000 PLN
Valore nominale
 • Valore nominale
  500.000 PLN
 • Importo principale sul mercato
  *** PLN

Parametri del flusso cedolare

 • Tipo a tasso variabile
  Floating rate
 • Tasso d'interesse di riferimento
 • Cedola
  ***
 • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
  ***
 • Inizio dello stacco delle cedole
  ***
 • Frequenza della cedola
  *** volte all' anno
 • Valuta dei pagamenti
  ***
 • Scadenza
  ***

Flusso cedolare

Termini del rimborso anticipato

***

Trova qualsiasi dato su qualsiasi obbligazione con un solo clic

Dati completi su oltre 500.000 obbligazioni e azioni da tutto il mondo

Potente vagliatore di obbligazioni

Valutazioni dalle prime 3 agenzie di rating globali, più oltre 70 locali

Oltre 300 fonti di prezzo dal mercato OTC e dalle borse mondiali

Facile da usare e intuitivo su più piattaforme

Ottenere l'accesso

Collocamento

 • Modalità di collocamento
  Sottoscrizione chiusa
 • Collocamento
  *** - ***
 • Collocazionere geografica
  ***
 • Tipo di investitori
  ***
 • Elenco
  ***
Operatori del collocamento
 • Bookrunners del collocamento
  ***
 • Depositario
  ***
 • Market-maker
  ***

Scambi e conversione

 • Condizioni di conversione
  ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

 • ISIN
  PLPKOHP00025
 • CUSIP
  ***
 • CUSIP 144A
  ***
 • CFI
  DGVUFB
 • FIGI
  BBG00CNLLH28
 • WKN
  A18063
 • Ticker
  PKOBHB F 04/28/21 2
 • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
  ***

Classificazione dell'emissione

 • Obbligazioni con cedola
 • Bearer
 • Tasso variabile
 • Obbligazioni ipotecarie
 • Obbligazioni Garantite
 • Ammortizzato
 • Richiamabile
 • CDO
 • Obbligazioni convertibili
 • Dual currency bonds
 • Per investitori qualificati (Regione CIS)
 • Obbligazioni estere
 • Green bonds
 • Garantito
 • Capitale legato all'inflazione
 • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
 • Coupon legato all'inflazione
 • Perpetuo
 • Payment-in-kind
 • Titoli fuori mercato
 • Redemption Linked
 • Ristrutturazione
 • Obbligazioni retail
 • Cartolarizzazione
 • Prodotti strutturati
 • Obbligazioni commerciali
 • Subordinato
 • Sukuk
 • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Registration is required to get access.